تلفن های تماس : 02133856545 09124251334
مخزن چرخدار
تانکر فلزی
قیمت مخزن فلزی تانکر سازی
مخزن مکعبی فلزی
مخزن ماشینی