تلفن های تماس : 02133856545 09124251334
مخزن چرخدار
تانکر فلزی
قیمت مخزن فلزی نوین صنعت
مخزن مکعبی فلزی
مخزن ماشینی